دوره دوپینگ مغز

در رابطه با دوره دوپینگ مغز باید به شما بگوییم به دلایل مختلف، این باور درست است! شاید یکی از این دلایل این باشد که برای مثال دست چپ‌ها هنگام استفاده از موس کامپیوتر و ابزار‌هایی از این قبیل مجبورند از دست راست‌شان (دست مخالف) استفاده کنند و همین موضوع باعث ارتباط بیشتر بین دو نیمکره‌ مغزشان می‌شود.
مدیر ایده آل چطوری میتوانیم بهترین بهره را از مغزمان ببریم؟
مدیر ایده آل چطور از مغزمان ابرمغز بسازیم؟
مدیر ایده آل چگونه تمرکز بیشتری داشته باشیم؟
مدیر ایده آل چگونه افکار مزاحم را ازخود دور کنیم؟
مدیر ایده آل چطور باسرعت بیشتری کتاب بخوانیم؟

نظرات